talasemia dla specjalistów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, naukowców