talasemia dla specjalistów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, naukowców

Anglojęzyczna wersja www.talasemia.pl i www.talasemie.pl jest w trakcie uruchamiania. Pierwsze informacje są już dostępne. Zapraszamy.