talasemia dla specjalistów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, naukowców

Informacje na temat konferencji, wydarzeń i szkoleń dotyczących talasemii i innych wybranych niedokrwistości możesz znaleźć pod tym odnośnikiem: http://www.thalassaemia.org.cy/educational-programme/events/conferences.shtml