talasemia dla specjalistów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, naukowców

Jednym z miejsc gdzie rutynowo wykonuje się badania diagnostyczne w kierunku talasemii i wariantów hemoglobin jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Przeprowadzane są w nim badania zarówno biochemiczne, jak i z zakresu biologii molekularnej w kierunku alfa- i beta-talasemii oraz wariantów hemoglobin.

 

Diagnostyka w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii:

Badania biochemiczne: poziom HbA2, HbF oraz elektroforeza hermoglobin.

Badania molekularne: gapPCR, MLPA (w tym mutacje delecyjne klastra alfa- i beta-globiny), sekwencjonowanie w kierunku alfa-talasemii, beta-talasemii oraz wariantów hemoglobin (zlokalizowanych na alfa- i beta-globinie).

 

STALE ROZSZERZAMY ZAKRES USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH WZGLĘDEM

TALASEMII I WARIANTÓW HEMOGLOBIN

 

Adres:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie (badania biochemiczne)

lub

Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu (badania genetyczne)

ul. Chocimska 5

00-791 Warszawa

tel. (22) 3496679, (22) 3496637, (22) 3496668, (22) 3496677

http://www.ihit.waw.pl/zaklad-immunologii-hematologicznej-i-transfuzjologicznej.html

chocimska5