talasemia dla specjalistów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, naukowców

Bazy danych mutacji dla talasemii i wariantów hemoglobin:

http://globin.cse.psu.edu/

http://www.ithanet.eu/

 

Talasemie - publikacja w Hematologii:

http://czasopisma.viamedica.pl/hem/article/view/36211

 

Journal of Transfusion Medicine:

http://czasopisma.viamedica.pl/jtm/article/view/39435

 

Talasemie - duża część artykułów w bazie NCBI: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=thalassemia

 

Hemoglobinopatie - duża część artykułów w bazie NCBI:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hemoglobinopathies

 

Epidemiologia talasemii i wariantów hemoglobin:

http://www.who.int/bulletin/volumes/86/6/06-036673/en/

 

Leczenie talasemii oraz organizacje wspierające:

http://www.thalassaemia.org.cy/about-haemoglobin-disorders/about-haemoglobin-disorders.shtml

http://www.thalassemia.org/

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej :

http://www.ihit.waw.pl/zaklad-immunologii-hematologicznej-i-transfuzjologicznej.html